BIP Przychodnia Milowice Sp. z o.o.

INFORMACJE O PODMIOCIE

Nazwa: 

Przychodnia MILOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona:

Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.

Numer statystyczny GUS (REGON):

276937253

Numer identyfikacji podatkowej:

6443505618 

Województwo:

Śląskie

Powiat:

M.Sosnowiec

Miejscowość:

Sosnowiec

Gmina:

M.Sosnowiec

Kod terytorialny (wg GUS):

2475011

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Baczyńskiego 14

Telefon:

(32) 363-08-50, 363-08-51

Fax:

(32) 293-72-10

Adres e-mail:

zozmilowice@poczta.onet.pl

Kod pocztowy:

41-203

Poczta:

Sosnowiec

Forma prawna podmiotu:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa działalności:

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

nr:

0000489327 

z dnia:

02.01.2014

Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

000000013563 

Nazwa oddziału banku:

PKO SA Oddział Kraków

Numer konta:

90 1240 4432 1111 0010 5322 4869