BIP Przychodnia Milowice Sp. z o.o.

Cele podmiotu leczniczego

Podstawowym celem Przychodni  MILOWICE Sp. z o.o. w Sosnowcu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej pomocy doraźnej i promocji zdrowia oraz działanie na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludności.