BIP Przychodnia Milowice Sp. z o.o.

Udzielanie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. 

 

Opłaty:
Jeżeli Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o. będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji wformę wskazaną we wniosku, za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Dyrekcji Przychodni

Termin załatwienia sprawy:

Przychodnia w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku, poinformuje wnioskodawcę o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek - art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami). 

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z póżniejszymi zmianami)