BIP Przychodnia Milowice Sp. z o.o.

Zakres usług

Zakres usług Przychodni MILOWICE Sp. z o.o. w Sosnowcu obejmuje:

 1. Usługi kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia: 
 2. Podstawowa opieka zdrowotna

  - Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  - Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

  - Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej

  - Punkt szczepień

  - Gabinet zabiegowy

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w ramach Poradni:

 - Okulistycznej

 - Neurologicznej

 - Ginekologicznej

 - Ortopedycznej

 - Dermatologicznej

 • Rehabilitacja lecznicza

 - Poradnia Rehabilitacyjna

 - Pracownia Fizjoterapii

 2. Usługi niekontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia: 

 • Medycyna Pracy z Pracownią Psychologiczną
 • Poradnia laryngologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownie diagnostyczne:

 - RTG

 - USG

 - EKG

 - Spirometryczna

 - Audiometryczna