BIP Przychodnia Milowice Sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Radę Nadzorczą Spółki powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustanowionej Aktem Notarialnym Rep.A 8996/2013 z dnia 25.11.2013 r :

  1. Kazimierz Jakóbczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Maria Gucwa-Rosik
  3. Arkadiusz Iwaniak
Zarządzenie nr 392 Prezydenta Miasta Sosnowca działającego jako Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przychodni Milowice Spółka z o.o. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Z dniem 01.05.2015 r. powołuje się Panią Justynę Zientara.
 
Zarządzenie nr 391 Prezydenta Miasta Sosnowca działającego jako Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przychodni Milowice Spółka z o.o. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Z dniem 01.05.2015 r. powołuje się Panią Grażynę Samulnik.
 
Aktualny skład Rady Nadzorczej:
  1. Justyna Zientara - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Grażyna Samulnik
  3. Maria Gucwa-Rosik