BIP Przychodnia Milowice Sp. z o.o.

Organy spółki

Organami spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd